close

کف پله چوبی 

کف پله چوبی 

 

کفپله چوبی ( کف پله ) به دو نوع کفپله هفتی که در پلکان پیچ مصرف دارد و کفپله مستطیل در پلکان ساده و کفپله هلال و کفپله ال تقسیم بندی می شود

 

 

تصاویر بیشتر