نرده ساده

نرده چوبی ساده

 

نرده ای که دستنرده آن بصورت مستقیم و یا چرخش با زاویه مشخص (90 درجه) اجرا می شود

 

 

تصاویر بیشتر