close

چوب سرخدار

logo
چوب سرخدار

چوب سرخدار

درخت سرخدار از خانواده taxaceae است ودارای چوب مقاوم وبادوام مناسب تولید نرده‌چوبی ، پایه نرده چوبی و ... به رنگ سرخ تا قهوه ای تیره كه داراي مواداستخراجي ومواد صمغي فراوان می باشد چوب سرخدارداراي دانسيته بالاومتراكم بوده وازگونه هاي درحال انقراض است.

سرخدار از نظر تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی و بوم‌شناسی یکی از گونه‌های ممنوع القطع و منحصر به فرد و مهم منطقه هیرکانی و باقی‌مانده از دوران سوم زمین‌ شناسی بوده که در حال حاضر رو به انقراض است. این درخت اغلب به صورت پراکنده و در رویشگاه‌های سنگلاخی می‌روید و به خاک کم عمق و مرطوب برای رشد احتیاج دارد. مهم‌ترین رویشـگاه طبیعی جنگل سـرخدار ایـران در دره زرینگل شهرسـتان علی آباد کتول اسـتان گلستان است.

ویژگی های ظاهری چوب سرخدار:

دوايرساليانه بسيارمتراكم نزديك بهم ودرجاهايي مواج ميباشد

ازچوب اين درخت ماده اي به نام تاكسول می گيرند كه دردرمان تومورهاي مغزی وغدد سرطانی مفيد است ؛ دانسيته درخت سرخدار600تا 700ودرسوزني برگان داراي چوب درون مشخص می باشد.

ویژگی های عمومی چوب سرخدار :

  • برون زردروشن وچوب درون قرمزمايل به قهواي است، این چوب سخت و سنگين بوده وداراي اليافي يكنواخت ورشد آن نا منظم است . نسبت به حمله حشرات مقاوم ودرنتيجه بادوام است و می تواند گزینه بسیار مناسبی برای تولید نرده چوبی ، پایه نرده چوبی ، دستنرده چوبی ، منبت کاری ، ترئینات چوب و ... باشد . همچنین قطعات اغشته نشده این چوب سالها بدون فساد می تواند حفظ شود و همچنین بدون بوياطعم است به خوی رنگ میپذیرد.

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد